thời khóa biểu học kỳ II, áp dụng từ ngày 11/01/2021

thời khóa biểu học kỳ II, áp dụng từ ngày 11/01/2021

Lượt xem:

[...]
BẢNG PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA ĐÁNH GIA CUỐI HỌC KỲ I

BẢNG PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA ĐÁNH GIA CUỐI HỌC KỲ I

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch hoạt động tuần học thứ 13

Kế hoạch hoạt động tuần học thứ 13

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM HỌC 2020 – 2021

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

[...]
HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020 – 2021

HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Ngày 25 tháng 09 năm 2020, Trường THPT Tôn Đức Thắng đã tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ – Công chức – Viên chức – Người lao động năm học 2020 – 2021. Hội nghị đã thảo luận sôi nổi để thống nhất Kế hoạch nhiệm vụ năm học, Kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra năm học, Quy chế thi đua năm học, Đăng ký thi đua năm [...]
KẾ HOẠCH ÔN TẬP TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

KẾ HOẠCH ÔN TẬP TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn học sinh tự luyện trên ViettelStudy.vn

Hướng dẫn học sinh tự luyện trên ViettelStudy.vn

Lượt xem:

  Hướng dẫn tạo tài khoản Viettel Study [...]
HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỌC TRỰC TUYẾN VIETTEL STUDY

HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỌC TRỰC TUYẾN VIETTEL STUDY

Lượt xem:

Bài 1: tạo khóa học Hướng dẫn Giáo viên tạo Ngân hàng câu hỏi Hướng dẫn Giáo viên tạo kỳ thi, bài kiểm tra Hướng dẫn đăng ký và tải bài giảng lên trang học tập trực tuyến Viettel Study [...]
Trang 1 / 212 »