Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
KHEN THƯỞNG 08/09/2019 Thông báo,
KHEN THƯỞNG 08/09/2019 Quyết định, Thông báo,
36/2017/TT-BGDĐT 06/09/2019 Thông báo, CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT
KẾ HOẠCH THÁNG 03/09/2019
01/KH-TĐT 07/09/2017 Kế hoạch, Kế hoạch quản lý và sử dụng trang Website của trường THPT Tôn Đức Thắng-Đắk Lắk
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
TT55/2011 22/11/2011 Thông tư, Về việc Ban hành Điều lệ Hội cha mẹ học sinh