TẬP HUẤN, TRIỂN KHAI SỬ DỤNG PHẦN MỀM SMART TEST VÀ LAB TEST

TẬP HUẤN, TRIỂN KHAI SỬ DỤNG PHẦN MỀM SMART TEST VÀ LAB TEST

Lượt xem:

Thực hiện theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc tập huấn và triển khai phần mềm Ra đề và quản lý ngân hàng câu hỏi SmartTest. Ngày 06/9/2017 lúc 13h30 phút, Trường THPT Tôn Đức Thắng đã tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm Ra đề và quản lý ngân hàng câu hỏi SmartTest. Chủ trì và chịu trách nhiệm về nội [...]
cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”

cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”

Lượt xem:

THỂ LỆ Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc “Tự hào Việt Nam” (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 411 -KH/TWĐTN-TNTH ngày 07 tháng 10 năm 2015) ——– TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG Tên gọi cuộc thi: “Tự hào Việt Nam” Đối tượng Là học sinh đang theo học tại các trường Trung học phổ thông (THPT), Trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX)trên cả nước. [...]